wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
012
0

Regulamin I.  Warunki ogólne

1. Właścicielem  Sklepu  Internetowego  jest  Firma:  Wranglery.pl B. i K. Skudlarscy, D.Sadlik Sp.J.
ul.Mickiewicza 8, 32-650 Kęty

   posiadająca rachunek w banku PEKAO S.A nr  konta 70 1240 4852 1111 0010 4852 6020


2. Regulamin  Sklepu  Internetowego  Wranglery.pl określa  zasady  składania  zamówień,  zawierania umów,  reklamacji  towarów,  praw  i  obowiązków  klienta  oraz  sprzedającego  oraz  zasad sprzedaży  towarów  za  pośrednictwem  Sklepu  Internetowego  wranglery.pl.  Złożenie  przez klienta  zamówienia  na  określony  towar  oznacza  akceptację  postanowień  niniejszego Regulaminu, co potwierdza kliknięciem przy składaniu zamówienia (oferty).

3. Doręczenie  niniejszego  regulaminu  następuje  przez  wskazanie  linku  na  formularzu zamówienia  –  oferty ,
 który  kieruje  do  strony  na  której  zawarto  postanowienia niniejszego  regulaminu.  Doręczenie  i  udostępnienie  regulaminu  następuje  także  przez  wskazanie  linku  do  strony  internetowej  zawierającej  regulamin w  e-mailu  potwierdzającym otrzymanie zamówienia (oferty) klienta.

4. Witryna sklepu internetowego z ekspozycją i cenami towarów nie stanowi oferty handlowej ale zaproszenie do składania ofert i zawarcia umowy (art. 71 k.c.).

5. Zawarcie umowy  składa się z następujących kroków:
a -  złożenia  zamówienia  (oferty),  przez  klienta  na  podstawie  prezentacji  i  cen  ze  strony  internetowej sklepu wranglery.pl
b - potwierdzenia otrzymania zamówienia przez sprzedającego  sklep wranglery.pl, z prośbą o potwierdzenie i akceptację, że klient złożył prawnie wiążące oświadczenie woli (ofertę)  zamówienia  towarów określonego  w punkcie powyżej, celem  zawarcia  umowy  sprzedaży, której warunki uzupełnia niniejszy  regulamin –   wraz ze wskazaniem linku na  którym można zapoznać  się z  regulaminem. Z tą chwilą oferta klienta staje  się prawnie wiążąca.
 c. przyjęcie  zamówienia  przez  sprzedającego  -sklep  wranglery.pl  z  określeniem  sposobu realizacji,  terminów  i  zasad  płatności  oraz  kosztów  wysyłki. Z tą chwilą  następuje wydzielenie  (wyodrębnienie  –in  specie)  i  zarezerwowanie  towaru  określonego  w zamówieniu dla zamawiającego

II. Zamówienie


 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok tylko przez Sklep Internetowy, na  stronie  pod  adresem  wranglery.pl,  przy  wykorzystaniu  formularza  zamówieniowego,  po dokonaniu rejestracji albo e-mailem na adres info@wranglery.pl

7. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta  będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

8. Zamówienie powinno zawierać zamawiany asortyment, ilość, cenę, sposób płatności a także imię nazwisko [nazwę] zamawiającego, jego adres oraz adres do doręczeń jeżeli jest inny niż  adres  zamieszkania  [siedziby]  oraz  żądanie  wystawienia  rachunku  uproszczonego  jeżeli  klient  się  tego  domaga.  W  przypadku  żądania  wystawienia  rachunku  uproszczonego konieczne podanie jest także NIP Kupującego. W pozostałych przypadkach klientowi zostaje
wystawiony paragon fiskalny.

9. Warunkiem koniecznym w  realizacji zamówienia  jest podanie adresu e-mail –  i/  lub numeru telefonu  do  potwierdzenia  przyjęcia  zamówienia.  Zamawiający  zostanie  poinformowany  o jego przyjęciu lub braku możliwości realizacji poprzez e-mail.

10. Zamówienia potwierdzonego i przyjętego przez sklep nie można anulować (zob.  punkt 5. C).

11. Nieprawidłowo  wypełnione  formularze  zamówienia  nie  mogą  być  rozpatrzone,  o  czym zostanie  poinformowany  składający  zamówienie,  jeżeli  dane  przez  niego  przesłane umożliwią jego identyfikację i kontakt  z nim za pomocą e-mail lub sms/ telefon.

12. Sprzedawca  zastrzega  sobie  prawo  odmowy  realizacji  zamówień  wzbudzających  wątpliwości, Zamawiający  zostanie natychmiast poinformowany o  zaistnieniu  takiej  sytuacji  (patrz punkt wyżej -11).

13. Ceny  wszystkich  towarów  znajdujących  się  w  sklepie  wyrażone  są  w  złotych  polskich  i zawierają podatek VAT. Możliwe  jest  także określenie ceny w EURO. W przypadku zakupu  towaru  na  który wprowadzona  jest  błędna  cena,  przez  obsługę  sklepu  bądź  błąd  serwera  kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie zostanie anulowane. 

14. Przyjęcie  i  realizacja zamówienia nastąpi wówczas gdy  towar  jest dostępny   na magazynie  sklepu. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi  zgody  na  wydłużenie  czasu  realizacji  zamówienia  może  całkowicie  zrezygnować  z  zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
Stan magazynu jest sprawdzany i dostępność towaru indywidualnie przez obsługę sklepu po skutecznym złożeniu zamówienia przez klienta.

15. Do  każdej  przesyłki  zostaje  dołączone  potwierdzenie  kupna  (gwarancja, faktura VAT lub paragon fiskalny).

III. Sposób zapłaty i formy płatności

16. Sposób zapłaty:

a. Przelewem  -  klient  może  zapłacić  przelewem  na  rachunek  nr 52 1050 1113 1000 0090 7156 2319
prowadzony przez ING S.A o/Kęty , po kliknięciu  „wysyłam moje zamówienie” dostaną Państwo numer swojego zamówienia.  Dokonując  przelewu  na  konto  firmy  wranglery.pl tytułem  przelewu  proszę  podać  numer  zamówienia  aby  zostało  zrealizowane,  oraz   nazwisko  /nazwę/ zamawiającego.

b. Gotówką  przy  odbiorze  przesyłki  kurierowi.

IV. Warunki dostarczenia zakupionego towaru

17.  Warunkiem przesłania zakupionego towaru, jest dokonanie uprzedniej zapłaty w wysokości 100%  za  zamówiony  towar,  wraz  z  kosztami  dostarczenia  (popatrz  koszty  wysyłki)    za  wyjątkiem zapłaty dokonanej kurierowi przy odbiorze towaru (16. b, patrz punkt powyżej). Za zapłatę traktuje się chwilę wpływu środków na rachunek  bankowy sprzedającego.

18. Koszt dostarczenia (wysyłki)- koszt wysyłki towaru, co do zasady  wynosi 24 złotych. Jeżeli  ze  względu  na  zwiększony  gabaryt  lub  ciężar  koszty  wysyłki  są  zwiększone,  zamawiajacy jest o tym fakcie informowany przy potwierdzeniu zamówienia. Brak takiej informacji oznacza, że koszt wysyłki  jest stały, określony jak wyżej.

19. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem, albo dostrzeżonym uszkodzeniem przesyłki, kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i  niezwłocznie  powiadomić  o  tym  sprzedawcę.  Przyjęcie  przesyłki  przez  kupującego,  potwierdzone  jego podpisem na  liście przewozowym,  traktowane będzie  jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

V. Uprawnienia konsumenta


20. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o  odpowiedzialności  za  szkodę  wyrządzoną  przez  produkt  niebezpieczny    (art.2  ust.1) istnieje możliwość  odstąpienia  od  zawartej  umowy  sprzedaży w  terminie  10  dni,    od  daty  dostarczenia towaru zgodnie z art.10 w/w ustawy, po przedstawieniu dowodu zakupu towaru  i  uprzednim  złożeniu  na  piśmie  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  umowy.
Jednocześnie informujemy,  że  w  celu  dokonania  zwrotu  niezbędne  jest  skontaktowanie  się  osobiście  z  obsługa
sklepu wranglery.pl  celem  ustalenia  warunków  zwrotu.  Towar  powinien  być  zwrócony  nieużywany, w niuszkodzonym  fabrycznym  opakowaniu.  Uprawnienie  to  zgodnie  z  art.  10  ust.  3  ustawy  nie  dotyczy  świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, albo towar nosi ślady uszkodzenia, używania lub zepsucia

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu